ISSN 1338-0389

Transparentnosť, efektivita, digitalizácia za rok pôsobnosti v Univerzitnej nemocnici – Nemocnici svätého Michala, a.s.

Odporúčame

Víkendová kuriozita v Trnave. Jedno auto a dvaja opití vodiči

KR PZ Trnava |MM|  Dve hliadky PMJ zastavili dvakrát to isté auto, na tej istej ulici v Trnave. V...

Trestné oznámenie pre únik nahrávok

V súvislosti s únikom nahrávok Prezídium PZ SR zaslalo vyjadrenie dočasného prezidenta Policajného zboru Štefana Hamrana: „Vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry...

Požiar rodinného domu v obci Kľačany

KR HaZZ Trnava |MM| Dňa 26. októbra 2021 pred treťou hodinou rannou prišlo k požiaru rodinného domu v obci...

MV SR |MM|  V priebehu mája uplynul rok od vymenovania doc. MUDr. Branislava Deleja, PhD., MPH. do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa UN – Nemocnice sv. Michala, a.s.

Prinášame Vám prehľad oblastí spolu s dosiahnutými výsledkami.

Zdravotná starostlivosť

Obdobie charakterizované pandémiou COVID-19 a s tým spojené vyhlásenie mimoriadnej situácie, sprevádzalo prispôsobenie fungovania nemocnice k vzniknutému stavu Okrem vytvorenia pandemického plánu nemocnice, štandardizácii postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zriadenia COVID oddelenia s 12 lôžkami bolo zabezpečované aj diagnostické testovanie na toto ochorenie. Mimo pracoviska v Bratislave na ulici Satinského, kde sa denne vykoná 90 Ag a 25 – 55 RT – PCR testov, nemocnica zabezpečovala  testovanie aj na Úrade vlády, v priestoroch NR SR, ďalej na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku a na pracovisku v Košiciach.

Nemocnica disponuje dvomi Očkovacími centrami a to na pracovisku v Bratislave a v Košiciach. Denne sa na oboch miestach zaočkuje v priemere 350 ľudí. K 10.05.2021 bolo od začatia vakcinácie spolu zaočkovaných 24 562 ľudí.

Organizačné zmeny

V priebehu roka bolo vykonaných niekoľko personálnych zmien, čo prinieslo zásadné zmeny v organizačnej štruktúre nemocnice. Touto zmenou boli vytvorené postupy a zavedené procesy, ktoré v minulosti absentovali.

Od 01.05.2021 bola zmenená organizačná štruktúra nemocnice s plánom systematizácie pracovných miest na jednotlivých úsekoch v priebehu 3Q 2021.

Rekonštrukcia

Novinkou bolo otvorenie zrekonštruovaného oddelenia dlhodobo chorých na pracovisku v Košiciach. Posledné desiatky rokov nemocnica chátrala a preto bolo nevyhnutné pristúpiť k rozsiahlej stavebnej úprave, ktorá začala krátko po fúzii s Leteckou vojenskou nemocnicou, a.s.. Rekonštrukciou sa dosiahlo vytvorenie jedno, dvoj a trojposteľových izieb, ktoré sú plne klimatizované, majú samostatné WC a kúpeľňu. Pôvodný počet lôžok 35 sa navýšil na 52 a na oddelení pribudol aj zdravotnícky personál. Oddelenie bude poskytovať zdravotnú starostlivosť so zameraním na neurorehabilitáciu (najmä u pacientov po mozgových príhodách), ďalej lekársku starostlivosť s odbornosťou neurochirurgickou, logopedickou, psychologickou a rozšírenou rehabilitačnou.

Digitalizácia

V oblasti informačných technológií bola prepojením a obstaraním nových systémov znížená manuálna agenda a zabezpečená rýchlejšia a efektívnejšia práca na jednotlivých útvaroch nemocnice. Rozdiel ocenia aj pacienti – v súvislosti s modernizáciou vyvolávacieho systému všeobecných lekárov s možnosťou online objednávania receptov bez nutnosti návštevy ambulancie.

S cieľom zefektívniť pracovné postupy a tok informácií bol v prvej polovici roka 2021 prepojený hlavný nemocničný informačný systém (NIS) s IS SPIN (systém podporujúci firemné procesy účtovníctva) a zároveň informačný systém SPIN s IS HUMAN (informačný systém zastrešujúci všetky procesy personalistiky, miezd, riadenia ľudských zdrojov a dochádzky).

Transparentnosť

Koncom roka 2020 bol v nemocnici zavedený informačný systém pre verejné obstarávania ERANET na zadávanie a schvaľovanie nadlimitných a podlimitných žiadaniek. Systém bol prepojený s webovou stránkou nemocnice. To vytvára lepšiu možnosť zapájania sa do súťaží pre verejnú sféru. V minulosti bolo obstarávanie realizované len formou mailovej komunikácie, IS ERANET zabezpečil transparentnosť verejného obstarávania v nemocnici.

Hospodárenie

V platovej otázke bolo vykonané dorovnanie platov zamestnancov pracoviska Košice tak, aby korešpondovali s ohodnotením zamestnancov pracoviska Bratislava a vytvorená tzv. motivačná zložka mzdy, ktorá je nástrojom na adekvátne ohodnotenie zamestnanca. Cieľom je stimulovať výkon, efektivitu a kvalitu práce zamestnancov, zároveň je táto forma odmeňovania dôležitá pre motiváciu, získavanie a aj udržanie zamestnancov.

Úspory vo financiách sa dosiahli revíziou zmlúv s dodávateľskými firmami. Vypovedaním tých, ktoré boli nevýhodné, sa v jednom prípade dokázalo ušetriť až 273 040 EUR.

UN – NsM, a.s. vykonáva taktiež aj podnikateľskú činnosť, pričom získané finančné prostriedky výrazne pomôžu v rámci celkového rozpočtu ako aj pri materiálno–technickom a prístrojovom vybavení oddelení a ambulancií nemocnice a realizácií projektov financovaných z vlastných zdrojov. Ide napríklad o komerčné medicínske výkony, prevádzka verejných lekární a stravovacích zariadení v budovách nemocnice.

V predchádzajúcich rokoch vykazovala UN – NsM, a.s. straty. V roku 2020 sa tento trend podarilo zvrátiť. Za zhodnocované obdobie boli postupne uhradené všetky záväzky nemocnice (teda nezaplatené faktúry vo výške 3,7 mil. EUR) ako aj odvody zamestnancov. UN – Nemocnica svätého Michala, a.s. v súčasnosti uhrádza všetky faktúry v termíne splatnosti vrátane odvodov za zamestnancov.

Vedenie nemocnice má jasnú víziu o jej ďalšom fungovaní. Okrem plánovaného otvorenia Centra špecializovanej zdravotnej starostlivosti a verejnej lekárne na pracovisku v Košiciach aj prestavbu sieťovej infraštruktúry, zlepšovanie mzdovej a personálnej politiky a udržiavanie vyrovnaného rozpočtu.

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Novinky

Trestné oznámenie pre únik nahrávok

V súvislosti s únikom nahrávok Prezídium PZ SR zaslalo vyjadrenie dočasného prezidenta Policajného zboru Štefana Hamrana: „Vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry z tímu Očistec podal trestné...

Požiar rodinného domu v obci Kľačany

KR HaZZ Trnava |MM| Dňa 26. októbra 2021 pred treťou hodinou rannou prišlo k požiaru rodinného domu v obci Kľačany, okres Hlohovec. Na miesto udalosti...

Opatrenia polície počas Sviatku všetkých svätých

Prezídium PZ SR |MM| Tak ako každý rok a každé sviatky, zvyšuje sa počet účastníkov cestnej premávky. Polícia preto aj tento krát prijala opatrenia...

Minulý týždeň jedna nehoda s alkoholom. Vodič nafúkal 2,5 promile

KR PZ Trnava |MM|  Policajti Trnavského kraja vykonali za uplynulý týždeň celkovo: 3640 dychových skúšok (+39)   Z tohto množstva bolo:   40 s pozitívnym výsledkom (-11) 16 vodičov (-10) 24...

Ďalšie články