ISSN 1338-0389

Výsledky kontrol na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení za ostatný týždeň aj od začiatku roka

Odporúčame

Mestská polícia zabezpečila odvoz nájdeného náhrobného kameňa

Mestská polícia Sereď /  Včera sme obdržali oznam o náhrobnom kameni nachádzajúceho sa na Garbiarskej ul. Hliadka zistila, že...

Toto nie je fotomontáž, ale realita. Policajti PMJ razom prevoz ukončili – AKTUALIZOVANÉ

KR PZ Trnava |MM|  Vodiča zastavili na JV obchvate mesta Trnava a situáciu na mieste naďalej riešime. Už teraz...

Polícia pripomína pravidlá používania elektrických kolobežiek – VIDEO

KR PZ Trnava |MM| Polícia Trnavského kraja eviduje zvýšený počet sťažností od občanov týkajúcich sa jazdcov na elektrických kolobežkách....

Prezídium PZ SR |MM| Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 polícia naďalej vykonáva prísnejšie kontroly a intenzívne sa zameriava na odhaľovanie nedodržiavania opatrení.

Za ostatný týždeň, konkrétne od 22. 03. 2021 do 28. 03. 2021 (12. týždeň), policajti zistili:

 • 78 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény,
 • 3 prípady porušenia zákazu otvorenia prevádzok,
 • 1239 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok,
 • 3133 prípadov porušenia zákazu vychádzania,
 • SPOLU priestupky a delikty: 4453, napomenutím bolo vybavených 657 prípadov, uložených 3387 pokút za 143210 eur, postúpených 343 a v riešení je 66 prípadov.

Počas 12. týždňa tohto roka bolo do služby velených takmer 20500 policajtov a vojakov v rámci bežného aj zvýšeného výkonu služby. Okrem mimoriadnych opatrení v uliciach aj na hraniciach dohliadajú tiež na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, verejný poriadok, pátrajú po nezvestných osobách, chránia životy a zdravie. Počas jedného týždňa skontrolovali viac ako 103000 osôb. Rozmenené na drobné:

 • Počet nasadených príslušníkov v rámci bežného výkonu služby

Policajný zbor: 10991

ozbrojené sily Slovenskej republiky: 177

 • Počet nasadených príslušníkov v rámci zvýšeného výkonu služby

Policajný zbor: 6313

ozbrojené sily Slovenskej republiky: 3454

 • Počet kontrolovaných osôb

Celkovo: 100291

 

Sumár od začiatku roka:

Od začiatku tohto roka (1.1. – 28.3.2021) policajti zistili:

 • 953 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény (§ 56 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho vybavili 374 prípadov v blokovom konaní, 25 prípadov napomenutím, 491 prípadov postúpili RUVZ SR a 63 prípadov je ešte v riešení.

 

 • 107 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok (§ 57 zákona č. 355/2007 Z.z.), všetky boli postúpené na ďalšie riešenie na RUVZ SR.

 

 • 14703 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok (§ 56 ods.1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho bolo 10262 blokových pokút, 2794 napomenutí, 1471 postúpených na RUVZ SR a 176 je ešte v riešení.

 

 • 31478 prípadov porušenia zákazu vychádzania (§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z), z tohto počtu bolo 25983 blokových pokút, 2377 napomenutí, 1355 postúpených na RUVZ SR a 1763 je ešte v riešení.

 

 • SPOLU priestupky a delikty: 47241, napomenutím bolo vybavených 5196 prípadov, uložených 36619 pokút, postúpených 3424 a v riešení je 2002 prípadov.

 

Ako to vyzerá v krajoch od začiatku roka z pohľadu páchania priestupkov a deliktov v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami:

 • 4396 v Bratislavskom kraji
 • 4865 v Trnavskom kraji,
 • 4321 v Trenčianskom kraji,
 • 4158 v Nitrianskom kraji,
 • 5681 v Žilinskom kraji,
 • 6946 v Banskobystrickom kraji,
 • 10124 v Prešovskom kraji,
 • 6750 v Košickom kraji.

 

Počas kontrol využívame všetky dostupné sily a prostriedky Policajného zboru. Zvýšený výkon kontrol je zameraný hlavne na miesta so zvýšenou koncentráciou osôb, ale aj na dodržiavanie zákazu vychádzania na hlavných cestných ťahoch a hraniciach okresov so zlou, resp. zhoršenou epidemiologickou situáciou (najmä diaľnice, cesty pre motorové vozidlá I. a II. triedy). Kontroly sú taktiež zamerané na opodstatnenosť pohybu osôb v čase zákazu vychádzania, resp. účelu cesty. Naďalej prebiehajú aj intenzívne kontroly na vnútorných  hraniciach, na hraničných  priechodoch
vykonávame kontroly dodržiavania karanténnych opatrení (registrácia) v zmysle platnej  vyhlášky. Uvedené úlohy plnia policajti tak v rámci zvýšeného výkonu služby, ako aj v rámci bežného výkonu.

Do služieb s príslušníkmi Policajného zboru sú velení aj príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky. Úzko spolupracujeme aj s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich požiadanie im poskytujeme potrebnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení.

 

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Novinky

Toto nie je fotomontáž, ale realita. Policajti PMJ razom prevoz ukončili – AKTUALIZOVANÉ

KR PZ Trnava |MM|  Vodiča zastavili na JV obchvate mesta Trnava a situáciu na mieste naďalej riešime. Už teraz je ale zrejmé, že vodič...

Polícia pripomína pravidlá používania elektrických kolobežiek – VIDEO

KR PZ Trnava |MM| Polícia Trnavského kraja eviduje zvýšený počet sťažností od občanov týkajúcich sa jazdcov na elektrických kolobežkách. Najviac sťažností sa týka arogantnej...

Protipandemická kontrola na hraniciach odhalila nelegálnu migráciu a prevádzačstvo

Prezídium PZ SR |MM|   Napriek uvoľňovaniu opatrení súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19, policajti naďalej kontrolujú dodržiavanie opatrení. V utorok (11.05.2021) boli policajti z bratislavského...

12. máj je Medzinárodný deň zdravotných sestier

FN Trnava |MM| Ďakujeme našim zdravotným sestrám za ich každodennú starostlivosť a obetavosť. Ste srdcom našej nemocnice. Vďaku vyjadril aj riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Vladislav...

Ďalšie články