ISSN 1338-0389

Výsledky kontrol na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení za ostatný týždeň aj od začiatku roka

Odporúčame

Vo Vnútrozemskej delte Dunaja prebieha simulovaná záplava

Juraj Smatana Roky to vyzeralo ako neriešiteľný problém. Nové vedenie Vodohospodárskej výstavby však urobilo dobré rozhodnutie, zvýšilo prietok vody do...

Severoatlantická aliancia na mimoriadnom rokovaní rozhodla o stiahnutí vojakov z Afganistanu

Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO SEVEROATLANTICKÁ ALIANCIA NA MIMORIADNOM ROKOVANÍ ROZHODLA O STIAHNUTÍ VOJAKOV Z AFGANISTANU Pred chvíľou skončilo...

Kontrola vodičov v Seredi a v Šintave vo VIDEU . Policajti riešili 575 osôb kvôli pandémii v kraji

KR PZ Trnava |MM|  Od 2. - 8. 4. 2021 zdokumentovali policajti v rámci Trnavského kraja celkom 575 priestupkov,...

Prezídium PZ SR  |MM|  Polícia vykonáva prísnejšie kontroly a intenzívne sa zameriava na odhaľovanie nedodržiavania opatrení na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Počas zvýšeného výkonu kontrol maximálne využívame všetky dostupné sily a prostriedky Policajného zboru (naďalej aj policajtov v služobnej rovnošate aj v civilnom odeve). Zvýšený výkon kontrol je zameraný hlavne na miesta so zvýšenou koncentráciou osôb, ale aj na dodržiavanie zákazu vychádzania na hlavných cestných ťahoch a hraniciach okresov so zlou, resp. zhoršenou epidemiologickou situáciou (najmä diaľnice, cesty pre motorové vozidlá I. a II. triedy). Kontroly sú taktiež zamerané na opodstatnenosť pohybu osôb v čase zákazu vychádzania, resp. účelu cesty. Uvedené úlohy plnia policajti tak v rámci zvýšeného výkonu služby, ako aj v rámci bežného výkonu.

Do služieb s príslušníkmi Policajného zboru sú velení aj príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky. Úzko spolupracujeme aj s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich požiadanie im poskytujeme potrebnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení. Naďalej prebiehajú aj intenzívne kontroly na vnútorných  hraniciach, na hraničných  priechodoch
vykonávame kontroly dodržiavania karanténnych opatrení (registrácia a test) v zmysle platnej  vyhlášky. Policajti kontrolujú aj platnosť certifikátov nie staršiu ako 7 dní, čo znamená, že do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď došlo k vykonaniu testu. Prvým dňom, od kedy sa započítava platnosť testu, je vždy nasledujúci kalendárny deň po skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Za ostatný týždeň, konkrétne od 15. 3. 2021 do 21. 3., policajti zistili:

 • 99 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény,
 • 8 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok,
 • 1569 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok,
 • 3915 prípadov porušenia zákazu vychádzania,
 • SPOLU priestupky a delikty: 5591, napomenutím bolo vybavených 854 prípadov, uložených 3961 pokút za takmer 124500 eur, postúpených 103 a v riešení je 305 prípadov.

Počas 11. týždňa tohto roka bolo do služby velených viac ako 20900 policajtov a vojakov v rámci bežného aj zvýšeného výkonu služby, ktorí okrem mimoriadnych opatrení v uliciach aj na hraniciach dohliadali tiež na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, verejný poriadok, pátrali po nezvestných osobách, chránili životy a zdravie. Počas jedného týždňa skontrolovali viac ako 103000 osôb. Rozmenené na drobné:

 • Počet nasadených príslušníkov v rámci bežného výkonu služby

Policajný zbor: 10991

ozbrojené sily Slovenskej republiky: 177

 • Počet nasadených príslušníkov v rámci zvýšeného výkonu služby

Policajný zbor: 6313

ozbrojené sily Slovenskej republiky: 3454

 • Počet kontrolovaných osôb

Celkovo: 103805

 

Sumár od začiatku roka:

Od začiatku tohto roka (1.1. – 21.3.2021) policajti zistili:

 • 875 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény (§ 56 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho vybavili 346 prípadov v blokovom konaní, 24 prípadov napomenutím, 447 prípadov postúpili RUVZ SR a 58 prípadov je ešte v riešení.

 

 • 104 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok (§ 57 zákona č. 355/2007 Z.z.), všetky boli postúpené na ďalšie riešenie na RUVZ SR.

 

 • 13464 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok (§ 56 ods.1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho bolo 9478 blokových pokút, 2470 napomenutí, 1299 postúpených na RUVZ SR a 217 je ešte v riešení.

 

 • 28345 prípadov porušenia zákazu vychádzania (§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z), z tohto počtu bolo 23408 blokových pokút, 2045 napomenutí, 1231 postúpených na RUVZ SR a 1661 je ešte v riešení.

 

 • SPOLU priestupky a delikty: 42788, napomenutím bolo vybavených 4539 prípadov, uložených 33232 pokút, postúpených 3081 a v riešení je 1936 prípadov.

 

Ako to vyzerá v krajoch od začiatku roka z pohľadu páchania priestupkov a deliktov v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami:

 • 9397 v Prešovskom kraji,
 • 6435 v Banskobystrickom kraji,
 • 5947 v Košickom kraji,
 • 5020 v Žilinskom kraji,
 • 4507 v Trnavskom kraji,
 • 3954 v Trenčianskom kraji,
 • 3852 v Bratislavskom kraji,
 • 3676 v Nitrianskom kraji.

 

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Novinky

Severoatlantická aliancia na mimoriadnom rokovaní rozhodla o stiahnutí vojakov z Afganistanu

Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO SEVEROATLANTICKÁ ALIANCIA NA MIMORIADNOM ROKOVANÍ ROZHODLA O STIAHNUTÍ VOJAKOV Z AFGANISTANU Pred chvíľou skončilo mimoriadne zasadnutie Severoatlantickej rady s...

Kontrola vodičov v Seredi a v Šintave vo VIDEU . Policajti riešili 575 osôb kvôli pandémii v kraji

KR PZ Trnava |MM|  Od 2. - 8. 4. 2021 zdokumentovali policajti v rámci Trnavského kraja celkom 575 priestupkov, z toho bolo: 👉 210 vyriešených...

Počet vodičov pod vplyvom alkoholu mierne klesol. Viac ich však nafúkalo nad 1 promile

KR PZ Trnava |MM|  Policajti Trnavského kraja vykonali celkovo:  4403 dychových skúšok (+358)   Z tohto množstva bolo: 31 s pozitívnym výsledkom (-5) 20 vodičov (-4) 11 cyklistov (-1) 8 (+3)...

Policajti stiahli z obehu 500 dávok pika

KR PZ Trnava |MM|  Kriminalisti z Dunajskej Stredy zadržali dílera. V jeho aute našli veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou. Sobotný výjazd sa pre 30...

Ďalšie články