Výsledky kontrol na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení za ostatný týždeň aj od začiatku roka

0
18
ilustračná foto

Prezídium PZ SR |MM|  Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 polícia vykonáva prísnejšie kontroly a intenzívne sa zameriava na odhaľovanie ich nedodržiavania. Počas zvýšeného výkonu kontrol maximálne využívame všetky dostupné sily a prostriedky Policajného zboru (naďalej aj policajtov v služobnej rovnošate aj v civilnom odeve). Do služieb s príslušníkmi Policajného zboru sú velení aj príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky. Úzko spolupracujeme aj  s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich požiadanie im poskytujeme potrebnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení. Naďalej prebiehajú aj intenzívne kontroly
na vnútorných  hraniciach, na hraničných  priechodoch
vykonávame kontroly dodržiavania karanténnych opatrení (registrácia a test) v zmysle platnej  vyhlášky.

Za ostatný týždeň, konkrétne od 8.3.2021 do 14. 3., policajti zistili:

 • 167 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény,
 • 10 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok,
 • 1728 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok,
 • 4070 prípadov porušenia zákazu vychádzania,
 • SPOLU priestupky a delikty: 5975, napomenutím bolo vybavených 412 prípadov, uložených 4831 pokút za viac ako 200 000 eur, postúpených 402 a v riešení je 330 prípadov.

Počas 10. týždňa tohto roka bolo do služby velených takmer 18000 policajtov v rámci bežného aj zvýšeného výkonu služby, ktorí okrem mimoriadnych opatrení v uliciach aj na hraniciach dohliadali tiež na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, verejný poriadok, pátrali po nezvestných osobách, chránili životy a zdravie. Počas jedného týždňa policajti skontrolovali takmer 97000 osôb. Rozmenené na drobné:

 • Počet nasadených príslušníkov v rámci bežného výkonu služby

Policajný zbor: 11174

ozbrojené sily Slovenskej republiky: 225

 • Počet nasadených príslušníkov v rámci zvýšeného výkonu služby

Policajný zbor: 6561

ozbrojené sily Slovenskej republiky: 3688

 • Počet kontrolovaných osôb

Celkovo: 96795

 

 

Od začiatku tohto roka (1.1. – 14.3.2021) policajti zistili:

 • 776 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény (§ 56 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho vybavili 299 prípadov v blokovom konaní, 20 prípadov napomenutím, 383 prípadov postúpili RUVZ SR a 74 prípadov je ešte v riešení.

 

 • 96 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok (§ 57 zákona č. 355/2007 Z.z.), všetky boli postúpené na ďalšie riešenie na RUVZ SR.

 

 • 11895 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok (§ 56 ods.1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho bolo 8499 blokových pokút, 2192 napomenutí, 1041 postúpených na RUVZ SR a 163 je ešte v riešení.

 

 • 24430 prípadov porušenia zákazu vychádzania (§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z), z tohto počtu bolo 20473 blokových pokút, 1473 napomenutí, 1128 postúpených na RUVZ SR a 1356 je ešte v riešení.

 

 • SPOLU priestupky a delikty: 37197, napomenutím bolo vybavených 3685 prípadov, uložených 29271 pokút, postúpených 2648 a v riešení je 1593 prípadov.

 

Ako to vyzerá v krajoch od začiatku roka z pohľadu páchania priestupkov a deliktov v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami:

 • 8555 v Prešovskom kraji,
 • 5737 v Banskobystrickom kraji,
 • 4973 v Košickom kraji,
 • 3986 v Trnavskom kraji,
 • 3912 v Žilinskom kraji,
 • 3561 v Trenčianskom kraji,
 • 3384 v Bratislavskom kraji,
 • 3089 v Nitrianskom kraji.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno