Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | Reportér 24

Begam Trnava
Označenie inzercie

ISSN 1338-0389   Dnes je 12. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra RSS Export článkov
Top panel

Európsky Deň 112

MVSR |MM|  Slovenská republika sa už 15 rokov pravidelne zapája do aktivít ED 112, vyhláseného Európskou asociáciou liniek tiesňového volania EENA na 11. február ( tento rok pripadá 11. február  na  nedeľu).

Sekcia krízového riadenia MV v spolupráci s množstvom policajných a záchranárskych zložiek pripravila aktivity pri príležitosti Európskehodňa 112 v Bratislave v priestoroch  letiskovej haly M. R. Štefánika , 09. februára 2018 od 10.00 hod do 14.00 hod, kde bude v rámci prevencie a osvetovej činnosti prezentovať činnosť záchranných zložiek.

Úlohou Európskeho dňa 112 je zvýšiť povedomie občanov o existencii a fungovaní čísla tiesňového volania 112, eliminovať počet neoprávnených volaní, zvýšiť efektivitu záchranných zložiek a tým významnou mierou pomôcť pri záchrane života a zdravia občanov, majetku a životného prostredia.

Návštevníci ED 112 budú mať možnosť počas prezentácie oboznámiť sa so zaujímavou   prácou a činnosťou hasičov, policajtov, zamestnancov odboru kriminality MV SR, zamestnancov kontrolného a chemického laboratória, s činnosťou a prácou operátorov koordinačného strediska, s činnosťou a prácou zamestnancov odboru krízového riadenia a sekcie krízového riadenia.

Svoju každodennú záchranársku prácu predvedú hasiči. Ďalej  si pre širokú verejnosť pripravili aj  prezentáciu kompletného zásahového odevu s možnosťou jeho vyskúšania ale aj  prehliadku automobilovej- hasičskej techniky, ako napr.:

-          1 ks AHZS 1A MB Vario, (parkovisko)

-          1 ks MB Sprinter 416, EČV: BA 893 IH (červená sanitka ,,Chuan“) (parkovisko)

-          1 ks Toyota Land Cruiser + čln Marine (trávnatá plocha)

-          1 ks Štvorkolka Polaris IPS Ranger XP 900 (vnútorný priestor pri stanovišti HaZZ)

-          1 ks Šesťkolka Polaris IPS Ranger XP 800 (trávnatá plocha)

 

     Zo strany polície bude edukačnou formou návštevníkom ozrejmená práca polície a využívanie integrovaného záchranného systému, používania linky 112, oboznámia sa a dozvedia cenné informácie o práci policajta, k dispozícii bude aj videoprojekcia o práci Krajského riaditeľstva PZ. Okrem pexies s policajnou tematikou, reflexných prvkov, fotografií policajných psov či kukláčov, ktoré si deti za splnené úlohy odnesú zo stanovištia budú môcť v exteriérovej časti letiska vidieť  výstroj a výzbroj príslušníka pohotovostnej motorizovanej jednotky a ďalej si  budú môcť nahliadnuť  do

policajného auta a možnosť oboznámiť sa s  jeho vybavením.

 

     Ďalšou zaujímavosťou pre širokú verejnosť bude prezentácia odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, ktorý  sa bude venovať informovaniu detí z hľadiska ochrany, bezpečnosti a efektívnej komunikácie. Predstaví  vzdelávaciu brožúru a DVD Záchranárik, ktoré sa orientujú na témy, ako sú napr. nástrahy internetu, telefónne číslo 112, hasiči, polícia, záchranka, drogová prevencia či opis zlodeja. Súčasťou prezentácie bude aj účasť preventistu s terapeutickým psom. Deťom ukážeme aj mládežnícky časopis Mladý záchranár, ktorý sa orientuje na druhý stupeň základných škôl. Predstavíme tiež jednu z hlavných tém, ktorej sa odbor primárne venuje – obchod s ľuďmi. Pripravíme niekoľko súťažných otázok o vecné ceny.

 

      Zamestnanci kontrolného a chemického laboratória vo svojom vozidle predvedú meracie prístroje, ktoré využívajú pri svojej každodennej činnosti. Vysvetlia im princíp fungovania prístrojov, čo všetko dokážu zmerať a aké údaje a výstupy z meraní sú, čo znamenajú a na čo slúžia. Ďalej im predvedú svoje ochranné odevy, ktoré používajú pri práci, aké masky sa používali v minulosti a aké sa používajú teraz a ďalšie zaujímavosti zo svojej každodennej práce.

 

     Zamestnanci koordinačného strediska, sekcie krízového riadenia a odboru krízového riadenia Bratislava si pre širokú verejnosť pripravili prezentáciu o úlohách a fungovaní činnosti koordinačných stredísk, práci operátorov čísla tiesňového volania 112, civilnej ochrany, ako aj prezentáciu   formou informačného letáku o možnosti používania sms na číslo tiesňového volania 112. Pre návštevníkov sú okrem zaujímavej prezentácie pripravené aj rôzne propagačné predmety, ako napr. reflexná vesta, páska, pexeso, bludisko, mini kalendáre, šiltovka s logom 112, sťahovací reflexný vak a pod.

 

 

V Slovenskej republike bolo číslo tiesňového volania 112  zavedené  1. júla 2003.

 

Osvetová činnosť v rámci „Európskeho čísla tiesňového volania 112“ je zameraná predovšetkým na deti, mládež a širokú verejnosť s cieľom neustále zvyšovať povedomie verejnosti o účele využitia čísla tiesňového volania 112, hlavne o efektívnej komunikácií s operátormi pri volaní na číslo tiesňového volania 112 a tiež s cieľom znížiť počet neoprávnených volaní, čo môže významne pomôcť pri záchrane života, zdravia občanov, majetku a životného prostredia.

 

 

V tejto súvislosti sú taktiež na jednotlivých koordinačných strediskách integrovaného záchranného systému (8 KS IZS), OÚ SR,  plánované akcie pre deti, žiakov, študentov a širokú verejnosť.

 

 

 KS IZS Trnava 

Pri príležitosti európskeho dňa 112 plánuje OÚ Trnava pozvať cca 30 žiakov druhého stupňa základnej školy dňa 9.2.2018, predbežne 9.00 hod. s nasledovným programom:

 1. Úvod, privítanie hostí a detí (prednostka OÚ, vedúci odd. KSA IZS),
 2.  Prezentácia spojená s diskusiou na témy „organizácia IZS v Trnavskom kraji“ a „čo robiť keď je   bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok“ (vedúci KS IZS),
 3. Činnosť záchranných zložiek (zástupcovia KOS ZZS, HaZZ, PZ),
 4. Prehliadka výtvarných diel detí maľovaných na tému „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“,
 5. Ukážka koordinačného strediska IZS (poverený zamestnanec KS IZS),
 6. Ukážka poskytovania prvej pomoci na figuríne (zástupca KOS ZZS),D
 7. Diskusia s operátormi KS a zástupcami záchranných zložiek IZS,
 8. Zápis do „Knihy 112“.

Banská Bystrica

Európsky deň 112 sa uskutoční 09. 02. 2018 v kongresovej sále Okresného úradu Banská Bystrica. Na uvedenom podujatí bude prezentovaná činnosť základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému.

Trenčín

Tento rok v rámci Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112 sa Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Trenčín rozhodlo usporiadať oslavu Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112 v OC Laugaricio v Trenčíne.

Priebeh Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112 v OC Laugaricio dňa 9. februára 2018:

 • propagácia a osveta čísla tiesňového volania 112 súvisiaca so správnym používaním čísla tiesňového volania 112
 • rozdávanie propagačných materiálov a poskytovanie rôznych informácií formou komunikácie
 • prezentácia zložiek integrovaného záchranného systému:
  • Záchranná zdravotná služba
  • Hasičský a záchranný zbor
  • Banská záchranná služba

Hlavný organizátor Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112: Okresný úrad Trenčín, Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Trenčín, v spolupráci s Krajským a Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Krajským operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby v Trenčíne a Banskou záchrannou službou Prievidza.

Prešov

Deň 112 bude zameraný na propagáciu čísla tiesňového volania 112 a integrovaného záchranného systému. Hlavným cieľom podujatia bude priblížiť’ poslanie čísla tiesňového volania 112, možnosti jeho využitia a spôsob správnej komunikácie volajúceho s operátorom.

Nosná časť’ návštevníkov bude tvorená zo žiakov tretích a štvrtých ročníkov základných škôl v predpokladanom počte 180.

Celý program je rozdelený na dve časti. V úvode prvej časti prednosta okresného úradu zaháji podujatie. Po jeho uvítaní bude nasledovať’ prezentácia čísla tiesňového volania 112 na Slovensku.
V druhej časti bude účastníkov pripravené v spolupráci so zástupcami záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pracoviska:

-          poskytovanie  prvej  pomoci  krajským operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby,

-          prezentácia činnosti Horskej záchrannej služby a prehliadka ich materiálno – technického vybavenia,

-          preventívna činnosť’ Policajného zboru a prezentácia (činnosti pohotovostnej motorizovanej jednotky a ich materiálno- technického vybavenia,

-          poskytnutie   prvej   pomoci   pri   zlomeninách   a popáleninách,    prezentácia   činnosti a poskytovania služieb Slovenského Červeného kríža  a spolku Prešov,

-          prehliadka koordinačného strediska integrovaného záchranného systému,

-           prezentácia činnosti civilnej ochrany (varovné signály, evakuačné opatrenia, prostriedky individuálnej ochrany, ukážka materiálno - technického vybavenia),

-          prehliadka  automobilovej  techniky   (pred budovou  okresného úradu)  Hasičského a záchranného zboru (súčasťou, ktorej bude aj prezentácia materiálno - technického vybavenia zásahových zložiek HaZZ), Policajného zboru, poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby Falck Záchranná a.s., Horskej záchrannej služby . Slovenského Červeného  kríža spolku Prešov.

Košice

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v Košiciach v rámci Európskeho dňa 112 plánuje vykonať fyzickú prezentáciu záchranárskej techniky v priestoroch Hasičskej stanice HaZZ v Košiciach.

 

Uvedené podujatie sa uskutoční v dopoludňajších hodinách dňa 9.2.2018. Podujatia sa zúčastnia žiaci vybranej ZŠ, ktorá sa  zapojila do V. ročníka výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“.

 

Ďalšou aktivitou v rámci propagácie LTV 112 bude v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice  distribúcia a umiestnenie letákov 112 v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy. Na všetky mestské časti v Košiciach budú taktiež distribuované tieto letáky.

Nitra

„Európsky deň 112“,  sa uskutoční  dňa 9.02.2018 od 09:00 hod. na KS IZS Okresného úradu Nitra s programom:

 

-          Úvod.

-          Prezentácia linky  tiesňového volania 112.

-          Prehliadka zásahových vozidiel HaZZ, PZ, KCHL CO a sanitky (na dvore okresného úradu).

-          Prehliadka KS IZS   po malých skupinkách Činnosť operátorov HaZZ, KOS ZZS a OÚ pri príjme tiesňového volania, lokalizácia  pevnej linky a mobilných operátorov.

-          Ukážka poskytovania prvej pomoci na figuríne.

-          Simulovaná akcia v spolupráci s KOS ZZS (nehybne ležiaci človek na chodníku, jeho oživovanie podľa pokynov operátora  ZZS -  na figuríne).

 

Na ED  112 sa zúčastnia žiaci  zo ZŠ Beethovenova v počte 38 a 20 žiakov z Párovského gymnázia s   pedagogickým dozorom.

 

 


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
›REGISTROVANÍ NICKOM‹
všetci

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Vyhľadávanie Posledné komentáre
KomentárChoseS 17-05-2015 20:25:42:
Dopravná nehoda nákladného vozidla a autobusu pri obci Tepličky
Komentármatias 20-04-2015 21:33:18:
Polícia zadržala dvojnásobného vraha odsúdeného na doživotie
Komentár 13-04-2015 18:42:02:
Návrh na podanie obžaloby
Komentárjh 04-04-2015 12:56:18:
Zásahy DHZO Pobedim pri odčerpávaní vody
Komentárredakcia 30-03-2015 20:26:08:
Vo večerných hodinách mala byť zastavená železničná doprava v Bytči - AKTUALIZOVANÉ
KomentárNa takéto veci by sa nemala používať hasičská technika. Je to iba vypočítavosť niektorých ľudí. Na takéto zásahy maju vodárne a kanalizacie špecialnu techniku /vozidlo CAK/, ale to by bolo potrebné zaplatiť. Keď sa niekomu doma upchá žumpa alebo kanalizác 31-03-2015 15:46:31:
Hasiči DHZO Pobedim na nedeľnom zásahu
Komentár 25-03-2015 21:13:58:
Dopravná nehoda pri Ružomberku
Komentár 04-03-2015 13:42:45:
Pri dopravnej nehode vyhasol život mladého vodiča
Komentárredakcia 13-02-2015 11:33:49:
Polícia žiada o pomoc pri zistení totožnosti neznámeho muža - AKTUALIZOVANÉ
Komentár 18-02-2015 16:14:15:
Aktuálne - dopravná nehoda dvoch kamiónov na D2 - AKTUALIZOVANÉ
Reklamna plocha
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zlate pastilky
Označenie inzercie
Bottom panel

© www.rescueonline.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na www.rescueonline.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign

HASICI V AKCII
Označenie inzercie